Nasi lekarze

 

dr n. med. Klaudiusz Komor

 • specjalista kardiolog
 • specjalista chorób wewnętrznych

Godziny przyjęć: ŚRODA od godz. 15:20

Pan doktor jest Ordynatorem Oddziału Kardiologii Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej. Pełni również funkcję Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej.

W 1998 roku ukończył wydział lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach następnie odbył staż podyplomowy w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej. W 1999 roku podjął pracę w Oddziale Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej gdzie pod kierownictwem dr n.med. Jerzego Skwarny uzyskał najpierw w 2005 roku specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych a potem w 2008 roku z zakresu kardiologii. Od 2004 roku zaczął wykonywać procedury implantacji rozruszników i kardiowerterów-defibrylatorów serca. W 2013 roku rozpoczął pracę w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim w Bielsku-Białej na stanowisku zastępcy ordynatora Oddziału Kardiologii. W grudniu 2013 roku objął funkcję Ordynatora tego oddziału, którą pełni nadal.

Zaraz po zakończeniu stażu podyplomowego zaczął aktywnie działać w Samorządzie Lekarskim. W 2001 roku został najmłodszym członkiem Naczelnej Rady Lekarskiej, której członkiem jest nieprzerwanie do dzisiaj przez cztery kolejne kadencje. W swojej pierwszej kadencji był Przewodniczącym Zespołu ds. Młodych Lekarzy Naczelnej Rady Lekarskiej a przez dwie kolejne Przewodniczącym Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej Naczelnej Rady Lekarskiej i brał udział w spotkaniach międzynarodowych organizacji lekarskich w tym Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich w Brukseli. W swojej okręgowej izbie lekarskiej pełnił kolejno funkcję Wiceprezesa Okręgowej Rady Lekarskiej, Koordynatora Ośrodka Kształcenia, Redaktora Naczelnego Biuletynu Informacyjnego a od 2013 roku pełni funkcję Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

 

Zakres konsultacji:

 • diagnostyka chorób serca i układu krążenia (EKG, pomiar ciśnienia tętniczego)

 • leczenie zachowawcze schorzeń serca i układu krążenia:

  • choroba wieńcowa

  • nadciśnienie tętnicze

  • kardiomiopatie

  • wady serca

  • zaburzenia rytmu serca

  • hipercholesterolemia

 • profilaktyka chorób układu krążenia

 • Wykonywane badania:
 • EKG spoczynkowe (gabinet w Centrum Medycznym Kącik)

 • EKG wysiłkowe (próby wysiłkowe poza Centrum Medycznym Kącik)

 • Całodobowy Holter EKG (także dla osób ze stymulatorem serca)

 • Echo serca

 • Programowanie i kontrola stymulatorów i kardiowerterów serca

 

 

<< Wstecz


All content © NZOZ Centrum Medyczne 'Kącik' . All rights reserved.